Tablica ogłoszeń

Wakacyjne życzenia

Uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy słonecznych, radosnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

 

13 stycznia 2022 roku uczniowie z klasy I i II wzięli udział w zajęciach z pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pińczowie. Tematyka zajęć dotyczyła zasad dobrego zachowania w szkole i poza nią. Poprzez dobre maniery rozumiemy taki sposób zachowania się i traktowania innych, który akceptowany jest przez ogół społeczeństwa. Dobre maniery pozwolą nam godnie żyć, a co ważniejsze, dostrzegać wokół siebie innych ludzi i ich potrzeby. Najogólniej, zasady savoir-vivre'u, to: uśmiech, uprzejmość, życzliwość, punktualność, dyskrecja, lojalność, grzeczność. Na tych zajęciach uczniowie poznali zasady dobrego zachowania szczególnie dotyczące środowiska szkolnego.

Oto kilka zasad, których kulturalny uczeń powinien przestrzegać: 

  • nie używamy wulgarnego słownictwa,
  • nie przeszkadzamy podczas lekcji, szanujemy pracę nauczyciela i kolegów,
  • nie używamy przemocy słownej i fizycznej,
  • nie niszczymy mienia szkolnego i cudzej własności,
  • nie biegamy po terenie budynku szkoły, nie hałasujemy, nie śmiecimy,
  • pomagamy potrzebującym,
  • używamy zwrotów grzecznościowych,
  • jesteśmy punktualni,
  • umiemy słuchać innych,
  • dbamy o higienę osobistą.

 

Platforma e-learningowa

Copyright © 2022 ZSP Bogucice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.