Tablica ogłoszeń

Rekrutacja do przedszkola

Przedszkole w Bogucicach ogłasza rekrutację dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2023/2024. Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się po odbiór druków kart zgłoszeniowych.

Karty  należy składać  od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

Karty zgłoszenia można pobrać w godzinach pracy przedszkola (7.00 - 14.00)  lub ze strony internetowej. Karta zgłoszenia Złożenie karty poprzedzone jest wpisaniem w rejestr przyjęć. 

W dniu 18 kwietnia 2023 roku zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola na nowy rok szkolny 2023/2024 (do wglądu w budynku przedszkola lub informacja pod nr tel. 41 357 3266).

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BOGUCICACH NA ROK 2022

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

L.p.

Rodzaj zamówienia (dostawy / usługi / roboty budowlane)

Przedmiot zamówienia

Przewidziany tryb lub procedura udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidziany termin rozpoczęcia zamówienia

1.

Zamówienie publiczne

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej na 2023 rok

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275, pkt. 1 ustawy)

145,00 PLN

XII - 2022


 


 

Platforma e-learningowa

aktywna tablica

Copyright © 2023 ZSP Bogucice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.