PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BOGUCICACH NA ROK 2024

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

L.p.

Rodzaj zamówienia (dostawy / usługi / roboty budowlane)

Przedmiot zamówienia

Przewidziany tryb lub procedura udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidziany termin rozpoczęcia zamówienia

1.

Zamówienie publiczne

Dostawa żywności do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bogucicach, Bogucice Pierwsze Stara Wieś 34, 28-400 Pińczów w 2025 roku 

Tryb podstawowy na podstawie: art. 275, pkt. 1 ustawy

155 760,00 PLN

XI - 2024


 


 

Platforma e-learningowa

aktywna tablica

Copyright © 2024 ZSP Bogucice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.