PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BOGUCICACH NA ROK 2021

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

L.p.

Rodzaj zamówienia (dostawy / usługi / roboty budowlane)

Przedmiot zamówienia

Przewidziany tryb lub procedura udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidziany termin wszczęcia postępowania (kwartał / miesiąc)

1.

Zamówienie publiczne

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej na 2022 rok

Zamówienie z wolnej ręki

141.240 PLN

XII - 2021


 


 

Platforma e-learningowa

Copyright © 2021 ZSP Bogucice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.