W roku szkolnym 2023/2024 w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM JEST REALIZOWANY :

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to program rządowy, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

W ramach Priorytetu Programu otrzymaliśmy wsparcie:

 w Kierunku interwencji 3.1. - placówki wychowania przedszkolnego – na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo

Wsparcie finansowe zostało udzielone:

w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,

realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia finansowego wyniosło:

dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza dzieci od 26-70: – 2 500 zł

aktywna tablica

Szkoła Podstawowa w Bogucicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bogucicach wzięła udział w programie "Aktywna Tablica" na lata 2022-2024 i otrzymała środki z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczyciel w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w wysokości 35 000,00 zł (środki własne 8 750,00 zł)

Nasa szkoła przystąpiła do Programu SKS. Zajęcia prowadzone są od 04.02.2019 r. 2-3 razy w tygodniu.

 

Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji w partnerstwie z Fundacją Girls Code Fun realizuje innowacyjny projekt „Tu#programujeMY”, zapewniający wsparcie dla uczniów, nauczycieli i szkół z województwa świętokrzyskiego. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych, w szczególności z zakresu nauki i nauczania programowania nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów kl. 1-3 publicznych Szkół Podstawowych z woj. świętokrzyskiego.

Platforma e-learningowa

aktywna tablica

Copyright © 2023 ZSP Bogucice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.