W roku szkolnym 2023/2024 w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM JEST REALIZOWANY :

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to program rządowy, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

W ramach Priorytetu Programu otrzymaliśmy wsparcie:

 w Kierunku interwencji 3.1. - placówki wychowania przedszkolnego – na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo

Wsparcie finansowe zostało udzielone:

w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,

realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia finansowego wyniosło:

dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza dzieci od 26-70: – 2 500 zł

Platforma e-learningowa

aktywna tablica

Copyright © 2024 ZSP Bogucice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.