PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BOGUCICACH NA ROK 2022

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

L.p.

Rodzaj zamówienia (dostawy / usługi / roboty budowlane)

Przedmiot zamówienia

Przewidziany tryb lub procedura udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidziany termin rozpoczęcia zamówienia

1.

Zamówienie publiczne

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej na 2023 rok

Tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275, pkt. 1 ustawy)

145,00 PLN

XII - 2022


 


 

Platforma e-learningowa

aktywna tablica

Copyright © 2024 ZSP Bogucice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.