Dnia 27.03.2024 r. w naszej szkole, z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocy, odbyły się zajęcia z wychowawcami oraz rozgrywki sportowe. Podczas zajęć ze swoimi wychowawcami uczniowie malowali pisanki, ozdabiali koszyczki i wykonywali świąteczne kartki. Po bardzo owocnych pracach plastycznych rozpoczęły się rozgrywki. Ale to jakie!
Uczniowie grali przeciwko nauczycielom w dwa ognie. Co to była za zabawa! Śmiechu nie było końca! Po turnieju z nauczycielami, uczniowie wzięli udział w świątecznym wyścigu z "jajkiem". Każdy uczestnik konkursu otrzymał słodka nagrodę.
Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i uczniowie rozeszli się do swoich klas wraz z nauczycielami.

Galeria

W sobotę 24 marca 2024 nasza uczennica Natalia Nowak z klasy VII wzięła udział w Finale VIII Memoriału Urszuli Marciniak, czyli zawodów w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych, zadań logicznych, łamigłówek geometrycznych, topologicznych lub strategicznych. Memoriał był organizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z  Wydawnictwem Logi oraz Fundacją Matematyków Wrocławskich. Finał był bardzo intensywny, składał się z trzech etapów( każdy trwał 45 minut), w trakcie których uczennica rozwiązywała różnego rodzaju łamigłówki. Poziom trudności zadań w finale był bardzo wysoki. Gratulujemy Natalii znalezienia się w gronie najlepszych uczniów wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu zagadek logicznych.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  W BOGUCICACH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Przedszkole w Bogucicach ogłasza rekrutację na nowy rok szkolny 2024/2025 dla dzieci od 3. roku życia.

W uzasadnionych przypadkach i w miarę posiadanych wolnych miejsc, przyjmujemy również dzieci 2,8 – letnie (na dzień 01.09.2024r.).

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się po odbiór druków wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola - dostępnych w holu szkoły od dnia 01.03.2024r. lub na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogucicach.

  https://spbogucice.pl/dokumenty-szkolne 

Wnioski wraz z załącznikami (jeśli są konieczne) należy składać od 01.03.2024 do 29.03.2024, w godzinach pracy placówki: od 7.00 do 16.30.

Podczas składania wniosku należy wpisać się w rejestr przyjęć – zeszyt znajdujący się na holu szkolnym.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, art.131 oraz Uchwałą Nr XL/345/2017 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2017r. i Regulaminem Rekrutacji Przedszkola w Bogucicach, dzieci przyjmowane będą według następujących kryteriów i ustalonej punktacji w drugim etapie rekrutacji.

Kryteria ustawowe – pierwszy etap rekrutacji :

 • dzieci z rodzin wielodzietnych
 • dzieci niepełnosprawne
 • dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców jest niepełnosprawne
 • dzieci z rodzin, w których obydwoje rodzice są niepełnosprawni
 • dzieci z rodzin, w których niepełnosprawność występuje wśród rodzeństwa
 • dzieci rodziców samotnie je wychowujących
 • dzieci objęte pieczą zastępczą

Kryteria gminne – drugi etap rekrutacji :

 • zatrudnienie obojga rodziców – 4 pkt.
 • zatrudnienie jednego z rodziców – 2 pkt.
 • zadeklarowany przez rodziców dziecka czas korzystania z pełnej oferty
  przedszkola: 6 godz.- 1 pkt., 7 godz. – 2 pkt.
 • rodzeństwo dziecka ( brat/siostra ), które kontynuować będzie edukację przedszkolną w naszym oddziale przedszkolnym – 2 pkt.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym wynikające z Regulaminu Rekrutacji Przedszkola w Bogucicach:

 • składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola – 01.03. 2024 – 29.03.2024
 • weryfikacja złożonych wniosków i załączników – do 04.04.2024
 • podanie do publicznej wiadomości listy dzieci (kandydatów) zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 05.04.2024
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (rodzic przychodzi do przedszkola i podpisuje druk oświadczenia) – do 12.04.2024
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych – do 15.04.2024

(listy dostępne będą w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz pod nr tel.41 357 32 66).

PRZEDSZKOLE OFERUJE:

 • realizację podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego,
 • wspieranie rozwoju dzieci poprzez zajęcia dodatkowe (zajęcia logopedyczne oraz programy autorskie poszczególnych nauczycieli),
 • opiekę, edukację wykwalifikowanej kadry,
 • miłą, przyjazną atmosferę,
 • codzienną informację o dziecku,
 • ładne, słoneczne, dobrze wyposażone pomieszczenia dla dzieci,
 • duży, atrakcyjny plac przedszkolny,
 • smaczne posiłki za niewielką odpłatnością.

Z przedszkola mogą korzystać dzieci samodzielne: bez pieluch, zgłaszające potrzeby fizjologiczne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

25.03.2024 r. odbyły się w Pińczowie zawody pływackie. Naszą szkołę reprezentowali: Błażej Wilk, Wojciech Jaroń, Szymon Prostak, Damian Tracz. Wszyscy dostali pamiątkowe medale. Natomiast Błażej Wilk zajął I miejsce, a Wojciech Jaroń II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Błażej i Wojciech otrzymali dodatkowo dyplomy. Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Pińczowa.

Galeria

Platforma e-learningowa

aktywna tablica

Copyright © 2024 ZSP Bogucice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.